PURPOSE

Een betekenisvolle baan voor iedereen

Ruim 1,2 miljoen mensen zitten thuis met een uitkering terwijl ze van waarde kunnen én willen zijn op de arbeidsmarkt. We lijken er met elkaar niet in te slagen om deze mensen een perspectief te geven op een betekenisvolle baan. Ze krijgen in onze maatschappij het label ‘afstand tot de arbeidsmarkt’. Met zo’n stempel is het moeilijk om te geloven dat je de moeite waard bent. Maar wij geloven in deze grote groep mensen die we graag anders noemen: ongekend talent. Aan ons de uitdaging om dat talent te verzilveren. Met één simpel instrument kunnen we het verschil maken: oprechte aandacht.

Onze missie en visie

Purpose People Practice helpt bij de ontwikkeling en groei van betekenisvolle banen. Door te innoveren, te verbinden en te inspireren. En vooral: door te doen. We weten uit ervaring wat er nodig is. In privaat-publieke samenwerkingsverbanden nemen we drempels weg, brengen we samenhang in initiatieven, coachen we werkgevers en ontwikkelen we mensen naar duurzame banen. Samen met de inclusieve ondernemers in ons netwerk laten we zien dat het werkt. Zo inspireren we andere ondernemers en bedrijven die misschien nog een zetje nodig hebben. De beweging naar inclusief werk is wat ons verbindt.

‘Met één simpel instrument maken we het verschil: oprechte aandacht’

Bovenkant