Privacyverklaring

Door niekritzen@gmail.com, gepubliceerd op 9 mei 2018

PRIVACYVERKLARING PURPOSE PEOPLE PRACTICE

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Purpose People Practice B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Purpose People Practice B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Purpose People Practice B.V. verstrekt.

Purpose People Practice B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM PURPOSE PEOPLE PRACTICE B.V. GEGEVENS NODIG HEEFT

Purpose People Practice B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Purpose People Practice B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG PURPOSE PEOPLE PRACTICE B.V. GEGEVENS BEWAART

Purpose People Practice B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan tien jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. U heeft altijd de mogelijkheid om een verzoek tot verwijdering in te dienen.

DELEN MET ANDEREN

Purpose People Practice B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Purpose People Practice B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Purpose People Practice B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Purpose People Practice B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords advertenties van Purpose People Practice B.V. bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Purpose People Practice B.V. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Purpose People Practice B.V. heeft hier geen invloed op.

Purpose People Practice B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via Purpose People Practice B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar office@www.purposepeoplepractice.nl. Purpose People Practice B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

REIKWIJDTE VERKLARING

Deze privacyverklaring geldt voor Purpose People Practice en haar dochterondernemingen. De lijst met ondernemingen zijn opvraagbaar via ons contactformulier. 

BEVEILIGEN

Purpose People Practice B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Purpose People Practice B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Purpose People Practice B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Purpose People Practice B.V. op via office@www.purposepeoplepractice.nl. Purposepeoplepractice.nl is een website van Purpose People Practice B.V.. Purpose People Practice B.V. is als volgt te bereiken:

Postadres: Postbus 34160, 3005 GD Rotterdam
Telefoon: 088 – 263 34 85
E-mailadres: office@www.purposepeoplepractice.nl 


Bovenkant