STICHTING TWISTED

Stichting Twisted (twist it: het weerkaatsen van creativiteit) is een jonge organisatie uit Almere die sinds 2007 jongeren helpt bij het ontdekken van hun talent in de vorm van sociaal-maatschappelijke projecten. De stichting is met meer dan 10% van alle jongeren in Almere (als participant of bezoeker van haar activiteiten) in aanraking geweest. De werkwijze van Twisted wordt omarmd door o.a. het Koningshuis. Twisted doet dit o.a. met de FULL methode.

Website

PURPOSE PEOPLE PRACTICE

Purpose People Practice realiseerde horeca formule en leeromgeving alsmede een verdienmodel passend bij de missie: jongeren in Almere duurzaam naar zelfstandig betaald werk of een reguliere vervolgopleiding leiden.

Samen realiseerden wij 65% slaging van jongeren bij leerschool voor fase ontwikkeling werknemersvaardigheden, 50% plaatsing van jongeren bij opleidingswerkgevers en 40% duurzame arbeidsovereenkomsten voor jongeren in uitstroom fase bij (eind)werkgevers.

Bovenkant