PARTICIPATIE CARROUSEL: ALPHEN AAN DE RIJN

De ParticipatieCarrousel is een samenwerkingsmodel, speciaal gebouwd om ‘Open Hiring’ door werkgevers mogelijk te maken en te stimuleren.


De formule voorziet in de benodigde ontwikkelfase en een opleidingsomgeving voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit leidt tot duurzame, zelfstandige banen. De werkgevers stellen opleidings – en definitieve banen vooraf ter beschikking, zonder aanziens des persoons. Daarnaast biedt de ParticipatieCarrousel de mogelijkheid aan gemeenten om te betalen op basis van resultaat. Zowel de werkgevers als de deelnemende werknemers worden actief gecoacht. In Alphen aan den Rijn is de Participatiecarrousel als eerste gestart.

Verlaagt drempels op de arbeidsmarkt

De Participatie Carrousel is een methode om drempels te verlagen op de arbeidsmarkt. De Participatie Carrousel gaat altijd uit van de mogelijkheden en nooit van de beperkingen. Deze instelling zorgt in de nodige ontwikkelfase en opleidingsomgeving voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op den duur zal dit leiden tot zelfstandige banen van langere tijd.

Dit is een gezamenlijk initiatief om op vooraf afgesproken functieprofielen een garantie op uit- en instroom te geven.

Intrinsieke motivatie

Intrinsieke motivatie is het allerbelangrijkst om aan het werkt te kunnen gaan. Mensen die al langere tijd zonder werk zitten hebben allemaal hun eigen unieke verhaal. In De Participatie Carrousel worden medewerkers aangesproken op hun ambitie en hun kansen, vanuit het huidige functioneren in de nieuwe ontwikkelomgeving en dus niet op hun verleden.


De Participatie Caroussel werkt niet aanbod gedreven, maar juist vraaggestuurd. De werkgevers stellen opleidingsplekken en banen vooraf ter beschikking. Daarnaast biedt de ParticipatieCarrousel de mogelijkheid aan gemeenten om te betalen op basis van resultaat. Zowel de werkgevers als de deelnemende werknemers worden actief gecoacht.

Onze visie op de participatie keten

WAT ZEGT DE ONDERNEMER?

De aanpak van Bartel is duidelijk en hij herkent direct de mensen met het hart op de goede plaats voor zijn projecten. Dat goede hart impliceert motivatie die recht uit het hart komt en niet primair geldgedreven is. Herkenning daarvan is pas mogelijk als die motivatie ook in je zelf zit en dat zegt wat mij betreft genoeg over Bartel. Aangenaam, geïnteresseerd en in staat om te blijven navigeren ook als het even niet gaat zoals hij wil. Hij is een innovatieve sociaal ondernemer pur-sang.

Edwin ten Brink Ondernemer

Bovenkant