De ParticipatieCarrousel verlaagt drempels op de arbeidsmarkt

De ParticipatieCarrousel is een methode om drempels te verlagen op de arbeidsmarkt. Het gaat uit van mogelijkheden, niet van beperkingen. De formule voorziet in de benodigde ontwikkelfase en een opleidingsomgeving voor mensen met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’. Dit leidt tot duurzame, zelfstandige banen. Het is een gezamenlijk initiatief met garanties op uitstroom en instroom op basis van vooraf overeengekomen functieprofielen.

Doe je mee?

Intrinsieke motivatie

Het belangrijkste wat telt is de intrinsieke motivatie om aan de slag te gaan. Mensen die langdurig zonder baan zitten, hebben allemaal een eigen verhaal. Maar in de ParticipatieCarrousel worden medewerkers aangesproken op hun ambitie en hun kansen, vanuit het huidige functioneren in de nieuwe ontwikkelomgeving en dus niet op hun verleden. De ParticipatieCaroussel werkt niet aanbod gedreven, maar juist vraaggestuurd. De werkgevers stellen opleidingsplekken en banen vooraf ter beschikking. Daarnaast biedt de ParticipatieCarrousel de mogelijkheid aan gemeenten om te betalen op basis van resultaat. Zowel de werkgevers als de deelnemende werknemers worden actief gecoacht. De eerste ParticipatieCarrousel is gestart in Alphen aan den Rijn.

Hoe kan de ParticipatieCarrousel eruit zien?

Geen gemeente of regio is hetzelfde. Een analyse en bijstelling aan specifieke kenmerken is altijd nodig. Onderstaande geeft een beeld.

Activiteiten:

 1. Vaststellen aantal leer-/werkplekken
 2. Vaststellen profiel kandidaten
 3. Selectie potentiele kandidaten
 4. Introduceren potentiele kandidaten met noodzakelijke info
 5. Intakegesprekken met kandidaten door praktijkbegeleider
 6. 1-2 meewerkdagen
 7. Vaststelling kandidaten die gaan starten

Activiteiten:

 1. Warm welkom, gezamenlijke start
 2. Introductiefase, sterk directief op basis van instructies
 3. Start trainingen werknemersvaardigheden
 4. WerkFit fase: zelfstandiger leren werken
 5. Na de eerste zes weken een belangrijk meetpunt; heeft de kandidaat drie of zes maanden ontwikkeltraject nodig. We bepalen wanneer de kandidaat bij opleidingswerkgever geplaatst kan worden
 6. Voorbereiding van de geselecteerde opleidingwerkgevers
 7. Meeloop-/ stagedagen bij opleidingwerkgevers
 8. Examen/ certificaat

Activiteiten:

 1. Oriënterende stage(dagen) kandidaat
 2. Aanbieden werkplek en contract
 3. Actieve ondersteuning werkgever
 4. Actieve ondersteuning medewerker
 5. Ontwikkelen vakvaardigheden

Activiteiten:

 1. Aanbieden contract voor onbepaalde tijd
 2. Actieve voorbereiding begeleiding werkgever en werknemer

Enthousiast geworden?

Neem contact op! En wij bellen je zo spoedig mogelijk terug.
Bovenkant