PURPOSE MASTERCLASSES

Wij hebben zeven masterclasses ontwikkeld. Een masterclass duurt anderhalve dag. Je kunt een masterclass los en als open inschrijving volgen, als in-company of als gehele leergang. Doe je de hele leergang dan ga je tussendoor praktisch aan de slag in je eigen organisatie. Er volgt dan een achtste pitchevent waar we feestelijk afsluiten. Bij de uiteindelijk specifieke inhoud van de masterclasses sluiten we aan op het kennis- en ervaringsniveau van de deelnemers. De eerste leergang start eind september 2018. Doe je mee?

Stel je eigen programma samen!

Onze masterclasses

1) Social value

Leerdoel:
De deelnemer is in staat de sociale waarde creatie (behoefte) van de eigen onderneming te duiden.

Inhoud:

 1. Wat is Social Value?
 2. Wat is Betekenis Economie?
 3. Waarom Social Value?
 4. Hoe manifesteert Social Value zich in ondernemingen?
 5. Hoe creëer je als bestaande onderneming Social Value?
 6. Waarom wil jij en wil jouw onderneming Social Value creëren?
 7. Wat is de huidige Social Impact van de onderneming?

2) Purpose Mission & Ambition

Leerdoel:
De deelnemer is in staat een weloverwogen besluit t.a.v. het creëren van social value/impact te nemen, passend bij de context van de onderneming.

Inhoud:

 1. Wat is de huidige Social Impact van de onderneming?
 2. Hoe kan jouw onderneming Social Value creëren?
 3. Hoe vind je ‘jouw’ issue?, deel 1?
 4. Wat is voor jouw onderneming een realistische purpose missie en ambitie?

3) Purpose Vision

Leerdoel:
De deelnemer is in staat een duidelijk beeld te schetsen van het probleem/de problemen die de onderneming met haar activiteiten wil helpen oplossen (ook aan derden).

Inhoud:

 1. Hoe vind je ‘jouw’ issue?, deel 2?

 2. Wat is jouw Purpose Dream?

4) Purpose Strategy

Leerdoel:
De deelnemer kan een palet aan mogelijke interventies (strategieën) definiëren die de meeste kans hebben op het realiseren van transformatie.

Inhoud:

 1. Welke mogelijkheden heeft de onderneming om Social Value/Impact te creëren?

 2. Welke kansrijke interventies kan de onderneming op het probleem loslaten (strategie)?

5) From Strategy to Solution

Leerdoel:
De deelnemer is in staat een nieuw/aangepast kansrijk business model te ontwikkelen waarin zowel sociale als commerciële waarde creatie in balans zijn.

Inhoud:

 1. Social and business opportunity assessment

 2. Purpose Business Model

 3. Social Entrepreneurship Models

6) Implementation of Purpose

Leerdoel:

De deelnemer is in staat de transformatie van de onderneming naar een Purpose Business vorm te geven en te realiseren op een wijze die past bij de onderneming en haar context.

Inhoud:

 1. Hoe migreer ik van mijn oude naar het nieuwe business model?

 2. Hoe (her)positioneer ik mijn onderneming op geloofwaardige wijze?

7) Growth Strategies & Scaling Options

Leerdoel:
De deelnemer is in staat de toekomst van de Purpose Onderneming op efficiënte, effectieve, rechtvaardige en duurzame wijze zeker te stellen, zowel in commercieel als in sociaal opzicht

Inhoud:

 1. Hoe borg je het voortbestaan van jouw Purpose Business?

 2. Hoe laat je jouw Purpose Business groeien in zowel impact als in rendement?

 3. Hoe ver ga je en waarom?

8) Pitchevent

De deelnemer presenteert zijn veranderingen in het bedrijf. Tijdens het pitchevent heb jij de kans kennis te maken met mede -ondernemers en investeerders.

Alleen indien de leergang wordt geboekt.

Aan de slag?

Configureer zelf de mogelijkheden en bekijk onze prijzen.
Bovenkant