Jan Willem.

No more waste of health! Dat wil ik bereiken door alle Nederlanders relevante online vitaliteit te bieden. Relevant is: op het juiste moment, het juiste thema, van de juiste persoon, in de juiste vorm, via het juiste medium.

Spreker

Vernieuwing van de zorg; iedereen kan in 5 minuten uitleggen wat de bedoeling is. Toch hebben we vele uren nodig om uit te leggen waarom we “de bedoeling” niet realiseren. Uiteindelijk lukt het ons niet om dat uit te leggen. Vanuit een betekenisvol paradigma is het echter wel mogelijk door richting, verbinding en energie toe te voegen. Vanuit de samenwerking de nieuwe zorgpraktijk gezamenlijk inrichten. Doen! Met concrete voorbeelden uit de praktijk kunnen we dan snel van lullen naar poetsen!

Adviseur

Na 55 jaar heb ik eindelijk uitgevonden wat ik als sociaal visionair en analyticus kan toevoegen. In individueel-, team- en bedrijfsverband. In een logische dialoog de bedoeling vinden. Vervolgens met richting, verbinding en energie aan de slag om deze bedoeling te realiseren. Met aandacht voor mens en techniek, groepsdynamiek en “change”. Liefst als coach van een interne “trekker”; als het moet als tijdelijke externe katalysator. De zaak “scherp stellen”.

Coach

Uiteindelijk komen we allemaal wel ergens “vast” te zitten. We missen even de juiste richting, verliezen snel energie en soms ook de verbinding met voor onszelf belangrijke mensen. Door gezamenlijk inzicht te vinden in onze eigen interne energie, zoeken we de relevante verbindingen. Hieruit ontstaat vaak ‘vanzelf’ de juiste richting voor de komende periode. Focus, energie en resultaat.

Over mij

Na een gelukkige jeugd in een artsengezin en de middelbare school in Delft heb ik mijn vorming gekregen bij de Koninklijke Marine. Tijdens de opleiding tot beroepsofficier heb ik mijn technische opleiding afgerond op de TU-Delft: werktuigbouwkunde. Met de nodige eigen zorgervaringen in mijn bagage heb ik rechtlijnige techniek leren combineren met een meanderend leven. Mijn passie ligt in het concreet bijdragen aan het sociale domein. Dat doe ik door in een creatief proces verbinding te leggen, richting te geven en energie toe te voegen. Het resultaat: een gedragen, gezamenlijk ontwikkeld en concreet product of dienst. Iets wat morgen werkt. Graag help ik mee om deze oplossing zo snel mogelijk bij de juiste gebruikers te krijgen.
Contact?

EHEALTHCOMPANY

Met eHealthCompany werk ik aan een vitalere maatschappij! Aantrekkelijke, concrete en duurzame oplossingen voor cliënten en begeleiders. Dit doe ik door een propositie te bepalen, een concept uit te werken, te verbinden, realiseren, distribueren en begeleiden. Ik doe dit met diverse partners. Benieuwd? Kijk op de website.

Website van eHealthCompany

Stuur mij een bericht

    Bovenkant