Erik.

Mijn missie is om zoveel mogelijk ondernemers te coachen en verbinden zodat ze hun waarden (maatschappelijke impact) kunnen vergroten. Voor Purpose People Practice zet Erik zich in als:

Spreker

Het inspireren van ondernemers/managers op het gebied van hebben van betekenis. Hoe leuk het is om vanuit je hart je waarden (sociaal, maatschappelijk, duurzaam) te vergroten. En te laten zien dat je hier niet alleen meer plezier in je leven door krijgt maar ook zakelijk succesvoller wordt. Dat medewerkers ook meer plezier in hun werk krijgen. En dit ook financieel tot goede resultaten leidt. Met concrete voorbeelden. Vind het overigens ook heel leuk om hierbij ook te vertellen over mijn eigen leven, keuzes die ik gemaakt heb, hoe dit heeft uitgepakt en welke uitdagingen er zijn.

Coachen

Het is belangrijk om voldoende tijd te nemen om te reflecteren wat ook alweer je droom is, waarom je doet wat je doet en of je daadwerkelijk in je kracht staat. En stappen te ondernemen om dichterbij je droom te komen. Hierin doelen te stellen. Gesprekken hierover te voeren in een inspirerende omgeving buiten je bedrijf. Vind het heel inspirerend om deze gesprekken met ondernemers te voeren. Inspireren mij net zoveel als de ondernemers die ik coach. En ze niet alleen te coachen maar ook te verbinden met andere ondernemers.

Adviseur

Concrete begeleiding van ondernemers en medewerkers binnen bedrijven. Om ze beter in hun kracht te krijgen en processen te kunnen stroomlijnen. Zodat die daarbij ondersteunend kunnen zijn. Oftewel ik zet graag ondernemers en hun managers/medewerkers in hun kracht en heb daarbij zeker ook oog voor de processen binnen bedrijven en veranderingen die hierbij nodig zijn.

Over mij

Herinneren jullie ook nog het moment dat je als ondernemer gestart bent? De droom die je hiermee wil realiseren? Of ben je de droom een beetje uit het oog verloren door het harde werken binnen je bedrijf? In de afgelopen 20 jaar heb ik veel ondernemers gecoacht op hun dromen.

In 1998 ben ik vanuit loondienst als zelfstandige gestart. Heb ik mij ontwikkeld van verzelfstandigd adviseur, via manager en uiteindelijk ondernemer. In deze gehele periode heb ik veel met ondernemers samengewerkt en ze geadviseerd en gecoacht.

In 2014 was het tijd voor iets nieuws. Om nieuwe wegen te bewandelen. Tijdens een bijeenkomst van de BNR Business Club kwam ik Bert Rorije tegen die mij begeleid en gecoacht heeft in het verdere denkwerk en het concretiseren van de plannen, en mijn droom, namelijk het succesvol maken van zoveel mogelijk ondernemers.

Ik vind het heerlijk om ondernemers met elkaar te verbinden zodat ze elkaar kunnen versterken en samenwerken. Daarom heb ik 2 jaar geleden de coöperatie Manifesto opgericht. Om ondernemers te kunnen coachen, begeleiden, verbinden met andere ondernemers en inspireren. Om zo elkaar verder te helpen, succesvoller te worden en de wereld mooier te maken.

Contact?

Manifesto

Onze naam is niet toevallig gekozen. Iedereen die klant wordt bij Manifesto, krijgt van ons een manifest. Een door een van onze accountants ondertekende beginselverklaring waarin deze vergaande beloften doet. Zich verplicht om jouw droom en jouw missie als uitgangspunt te nemen bij alles wat we voor je doen.

Wij zijn een coöperatie. Ook dat is niet toevallig. De klanten hebben het bij ons voor het zeggen. Medewerkers, coaches en accountants, wij allemaal zijn er voor jou en je collega ondernemers. Staan voor je klaar om je te begeleiden en ondersteunen. Alles uit jezelf en je organisatie te halen wat erin zit. Zo zijn de verhoudingen bij ons. Winst is geen doel. Blijft simpelweg in de lokale vestiging. Met dat geld kun je netwerkbijeenkomsten organiseren. En daar een interessante spreker voor uitnodigen. Of een belangrijk lokaal initiatief steunen.

Stuur mij een bericht

    Bovenkant