PARTICIPATIECARROUSEL

De arbeidsmarkt vraag nieuwe oplossingen. Een groot deel van de beroepsbevolking blijft aan de kant staan, mensen die ongeacht de economische situatie zeer veel hinder ondervinden om betaald werk te vinden. Met de ParticipatieCarrousel halen wij die hinder weg! Met en voor lokale en regionale ondernemers.

Wij pakken dit aan door:

Aangepaste uitstroomprofielen in de ParticipatieCarrousel waar werkgevers zich aan committeren.

Door de garantie van de werkgevers committeren wij de instroomstakeholders, zoals de gemeenten en het UWV.

Wij leiden werkgevers op en coachen ze gedurende het traject aan de hand van hun unieke en specifieke hulpvraag. We staan naast de ondernemer, spreken de taal en samen met hem bereiken wij het einddoel.

Optioneel: wij vergaren maatschappelijke investeringskapitaal bij bestaande landelijke fondsen dan wel bij lokale innovatiefondsen. Hierdoor hoeven de gemeenten niet vooraf te betalen maar op basis van gerealiseerde uitstroom. De gemeenten kan uit de besparingen de carrousel betalen.

De ParticipatieCarrousel gaat uit van het ‘Open Hiring’ principe. De oplossing ligt hierbij bij de werkgevers. In het algemeen is na drie jaar de ParticipatieCarrousel door, voor en van de werkgevers.

Doe je mee?

Hoe kan de ParticipatieCarrousel eruit zien?

Geen gemeente of regio is hetzelfde. Een analyse en bijstelling aan specifieke kenmerken is altijd nodig. Onderstaande geeft een beeld.

Activiteiten:

 1. Vaststellen aantal leer-/werkplekken
 2. Vaststellen profiel kandidaten
 3. Selectie potentiele kandidaten
 4. Introduceren potentiele kandidaten met noodzakelijke info
 5. Intakegesprekken met kandidaten door praktijkbegeleider
 6. 1-2 meewerkdagen
 7. Vaststelling kandidaten die gaan starten

Activiteiten:

 1. Warm welkom, gezamenlijke start
 2. Introductiefase, sterk directief op basis van instructies
 3. Start trainingen werknemersvaardigheden
 4. WerkFit fase: zelfstandiger leren werken
 5. Na de eerste zes weken een belangrijk meetpunt; heeft de kandidaat drie of zes maanden ontwikkeltraject nodig. We bepalen wanneer de kandidaat bij opleidingswerkgever geplaatst kan worden
 6. Voorbereiding van de geselecteerde opleidingwerkgevers
 7. Meeloop-/ stagedagen bij opleidingwerkgevers
 8. Examen/ certificaat

Activiteiten:

 1. Oriënterende stage(dagen) kandidaat
 2. Aanbieden werkplek en contract
 3. Actieve ondersteuning werkgever
 4. Actieve ondersteuning medewerker
 5. Ontwikkelen vakvaardigheden

Activiteiten:

 1. Aanbieden contract voor onbepaalde tijd
 2. Actieve voorbereiding begeleiding werkgever en werknemer

Enthousiast geworden?

Neem contact op! En wij bellen je zo spoedig mogelijk terug.
Bovenkant