Purpose People Practice ondersteunt Enik Herstelacademy bij haar groei-ambities

Door Bartel Geleijnse, gepubliceerd op 30 april 2019

Jan Willem en ik (Bartel Geleijnse) zijn kortgeleden begonnen aan een nieuw project genaamd Enik. We werken momenteel samen vanuit Purpose People Practice aan dit project.

Enik

Enik is een Recovery College gevestigd in Utrecht. Enik biedt een leeromgeving voor mensen die persoonlijk ervaring hebben met uitdagingen op het psychische en/of verslavings vlak en willen werken aan hun herstel. De Recovery College vindt haar oorsprong in Bureau Herstel van Lister, een regionale instelling voor beschermd wonen in Utrecht.

Enik gelooft in het herstellend vermogen en de eigen kracht van mensen tijdens de herstelprocedure. Het aanbod van het Recovery College is dan ook gebaseerd op 100% peer support. Het berust op de volgende uitgangspunten:

  • Betekenis geven aan je eigen verhaal
  • Regie voeren over je eigen leven
  • Ontworstelen aan (zorg)afhankelijkheid
  • Zelf manieren zoeken om invulling en betekenis te geven aan wat je is overkomen. Expert worden in het vormgeven van je eigen leven
  • Onderlinge steun bij het gebruikmaken van talenten en het ontwikkelen van vaardigheden
  • Enik wordt 100% gerund door goed ontwikkelde ervaringsdeskundigen (peers)
  • Enik biedt een genormaliseerde, de-stigmatiserende omgeving aan

Hulp van PPP
Het blijkt dat er in en rond Utrecht en in de rest van Nederland een groeiende behoefte is aan dit soort herstelacademies. Lister wilt dan ook graag dat Enik als (kwaliteits)merk gaat bijdragen aan deze behoefte, zodat meer mensen in Nederland op een vergelijkbare manier kunnen herstellen. Dit is waarbij Jan Willem en ik Enik een handje komen helpen.

Voor ons als Purpose People Practice  is dit een leuk project om aan te werken omdat we merken dat de inzetbaarheid en eigenwaarde van de mensen die op deze manier herstellen enorm toeneemt. In die zin draagt het bij aan wat Purpose People Practice belangrijk vindt, het participatievermogen van mensen vergroten. Mensen helpen te herstellen naar een waardevol leven sluit goed aan op de ambities van Purpose People Practice. We kijken dan ook erg uit naar het vervolg van dit project.

Tag: ,
Categorie: ,
Bovenkant