Manifest Brabantse Betekeniseconomie

Door Bartel Geleijnse, gepubliceerd op 17 april 2019

Op maandagavond 15 april 2019 bood ik vanuit Purpose People Practice en namens tientallen betekenisvolle organisaties, het manifest aan aan informateur Helmi Huijbregts-Schiedon van de provincie Noord-Brabant. Met dit Manifest vragen de ondertekenaars om voortzetting van en ondersteuning voor al het moois dat Brabant in dit kader al te bieden heeft.

Het manifest

Met het manifest vragen wij als lokale, regionale en (inter)nationale partners aan Noord-Brabant om ook de komende jaren een voortrekkersrol te blijven spelen in de beweging naar de Betekeniseconomie. Dit kunnen zij doen door middel van het agenderen en stimuleren van deze beweging en het ontwikkelen van praktisch instrumentarium.

Brabant lijkt voorspoed te hebben. Het is een regio met een uitmuntende kennis- en infrastructuur en heeft een sterke economie met innovatiekracht. Als we nog meer inzoomen op Brabant zien we dat er iets meer aan de hand is dan alleen voorspoed. Er is namelijk sprake van een groeiende inkomensongelijkheid, een stagnerende groei van groene energie, een daling aan biodiversiteit en er is een grote groep Brabanders in een minder veerkrachtige situatie. De dringende vraag luidt dan ook als volgt: Kan Brabant haar economische kracht inzetten bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken?

Het antwoord op deze vraag is “Ja”. De beweging van de Betekeniseconomie in Brabant laat zien dat het kan. Een economie waarbij het creëren van maatschappelijke waarde en nauwgezet handelen centraal staat. Alhoewel we er nog lang niet zijn, worden er stappen in de goede richting gezet en wordt economische activiteit steeds meer gezien als een middel om bijvoorbeeld een gezonde omgeving, sociale cohesie, veiligheid en passend werk beschikbaar te maken voor iedereen. Betekenisvolle ondernemers en hun samenwerkingspartners dragen hiermee bij aan een urgente omslag van economisch denken en handelen dat met name gericht is op concurrentie en winstmaximalisatie, naar economisch denken en handelen dat opbouwend is en waarde toevoegt (oftewel: een economie die regeneratief en distributief is).

De volgende stap is om deze nieuwe definities en denkrichtingen te vertalen in concreet beleid. Wij geven Noord-Brabant daarvoor graag een aantal aandachtspunten mee:

  1. Werk aan integraal beleid door maatschappelijke vraagstukken als uitgangspunt te nemen.
  2. Stimuleer en waardeer niet alleen economische waarde, maar ook ecologische en sociale waarden.
  3. Werk aan ontkokering, niet alleen in en tussen overheden maar ook via het stimuleren van publiek-private samenwerking.

Wij vragen de Provincie Noord-Brabant om ook de komende periode keuzes en afwegingen te maken die bijdragen aan de groei van de Betekeniseconomie. Daarnaast vragen wij de Provincie daarbij niet te vergeten dat dit proces van socio-economische transformatie verder reikt dan één bestuursperiode én dat dit vraagt om verbindend leiderschap.

Meedoen? Sluit je bij de beweging aan en neem contact op met Purpose People Practice. We nemen je dan mee in de uiteindelijke lijst van deelnemende bedrijven en instanties

Tag: ,
Categorie: ,
Bovenkant